Firma specjalizuje się doradztwem energetycznym w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia energii w budynkach i zakładach przemysłowych. Ceny wszystkich nośników energii stale rosną i będą dalej rosnąć. Dla uniknięcia wzrostu kosztów konieczne jest zmniejszenie zużycia energii oraz bardziej efektywne jej wykorzystanie.

Nasza specjalizacja to:
 • audyty efektywności energetycznej

 • świadectwa energetyczne

 • audyty energetyczne

 • audyty remontowe

 • audyty oświetleniowe

 • oceny energetyczne budynku do programu JAWOR

 • projektowana charakterystyka energetyczna

 • analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych

 • pomoc przy realizacji inwestycji związanych z oszczędnością energii

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy:
 • Jednostki samorządów terytorialnych: gminy, powiaty, województwa
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Instytucje państwowe i niepaństwowe: szkoły, szpitale, instytucje kultury, itp.
 • Przedsiębiorców
 • Osoby indywidualne
 • Zakłady przemysłowe

Copyryght TERKED 2013 ©